สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องประชุม 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุงมหาเมฆ เขดสาทร กรุงเทพฯ

B.A.D Awards

ANNOUNCEMENT
“B.A.D YOUNG CANNES” จัดเป็นปีที่ 17 เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่สำคัญ เป็นอีกหนึ่งเวทีสำหรับครีเอทีฟรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจในวิชาชีพโฆษณา จะมาประลองความคิด และฝีมือ ภายใต้เงื่อนไขและประสบการณ์จริงในการคิดสร้างสรรค์ผลงานและผลิตงานโฆษณา ให้ออกมาเสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปลุกกระแสวงการโฆษณาและการสื่อสารไทยให้ตื่นตัวทันกระแสโลก ในกลุ่มคนโฆษณารุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์งานสื่อสารที่ดีสู่สังคม โดยทางสมาคมฯจัดให้มีการแข่งขัน คัดเลือกผู้ชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันสองประเภทคือ Print Competition และ Digital Competition จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “Young Lions Competition” สุดยอดงานประกวดโฆษณาระดับโลก ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งระหว่างการแข่งขัน โดยเปิดโอกาสให้ทางเอเจนซี่ต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี
Head of Project
คุณอนุวรรต นิติภานนท์
Deputy Chief Creative Officer BBDO Bangkok
COMMITTEES
คุณบุณสักก์ บรรณหิรัญ
Founder/Executive Creative Director Youngster
คุณธนสรณ์ เจนการกิจ
Creative DirectorCJ WORX