สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องประชุม 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุงมหาเมฆ เขดสาทร กรุงเทพฯ

B.A.D Awards
B.A.D YOUNG CANNES 2017 THE GREATEST SPONSORS

อยากชนะแค่ในไทย หรืออยากออกไป Fight ระดับโลก
พอกันที กับการเก่งแต่ใน Comfort Zone
เวทีที่ฝรั่งเศส รอให้คุณไปปักธงไทย ประกาศศักดา

ปีนี้ พ่อยก แม่ยก จากทั้งวงการโฆษณา พร้อมอัดฉีดรางวัลมากมาย
แค่คุณไปโค่นครีเอทีฟต่างชาติ
ชนะ Young Lions Competitions 2018 ที่ประเทศฝรั่งเศสมาให้ได้

The Winners
B.A.D Young Cannes 2017

YOUNG CANNES DIGITAL WINNERS

นายอรรณพ คุ้นวงศ์ BBDO BANGKOK LTD.
นางสาวธมลวรรณ โรจนวานิชกิจ BBDO BANGKOK LTD.

YOUNG CANNES PRINT WINNERS

นายภูวดล ต่ายคำ Y&R BANGKOK
นายศุภเสกข์ เรืองระวีวัฒน์ Y&R BANGKOK
KEY DATES
25 November 2017
1st Brief (10.00 a.m. – 12.00 p.m.)
Thai Health Promotion Foundation
Click to see map
26 November 2017
Submit via E-mail
 
29 November 2017
1st Judging
 
29 November 2017
Final Brief (10.00 a.m. – 12.00 p.m.)
Thai Health Promotion Foundation
Click to see map
30 November - 1 December 2017
Submit via E-mail
 
4 December 2017
Final Judging
 
6 December 2017
Interview
The top 4 teams will be interviewed by Committees
 
7 December 2017
Announce Winners at B.A.D Night
 

For more information, please contact to Khun Phung
02-530-9300 # 24, 087-711-6904 or mittraphorn@plannova.co.th

COMMITTEES
คุณอนุวรรต นิติภานนท์
Deputy Chief Creative Officer BBDO Bangkok
คุณชนัษฐพล เธียรศรี
Executive Creative Director TBWA \ THAILAND
คุณบุณสักก์ บรรณหิรัญ
Founder/Executive Creative Director Youngster
คุณชลิต มนุญากร
Creativeบริษัท เฟรนด์ แอนด์ มานะ จำกัด