ANNOUNCEMENT

ครีเอทีพที่เจ๋งจริงเท่านั้นที่จะมองเห็น GOOD IDEA แม้กระทั้งใน BAD BRIEF และงานที่ดีที่สุดเท่านั้นถึงคู่ควรจะได้ B.A.D

B.A.D AWARDS 2017 : IT’S GOOOOD TO BE B.A.D
เฟ้นหางานดีที่สมควรถูกยกย่องว่าเป็นที่สุดของ กู๊ดดดดไอเดีย ในแต่ละหมวด
เพื่อมอบรางวัลให้กับความสร้างสรรค์ และแน่นอน ทุกงานที่ดีเหล่านั้นย่อมมีคนอยู่เบื้องหลัง
ปีนี้ B.A.D AWARDS จึงมาพร้อมกับ 7 รางวัลใหม่ เพื่อเหล่านักสร้างสรรค์ผู้อยู่เบื้องหลัง

  • EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR OF THE YEAR
  • CREATIVE DIRECTOR OF THE YEAR
  • ART DIRECTOR OF THE YEAR
  • COPYWRITER OF THE YEAR
  • PRODUCER OF THE YEAR
  • AGENCY OF THE YEAR
  • PRODUCTION HOUSE OF THE YEAR
 


Winners

Branded Content & Entertainment
B.A.D for Good
Craft Film
Craft Print
Craft Radio
Design
Digital & Mobile
Direct
Film
Outdoor
Press
Promo & Activation
Radio
Special Awards

JURY

Film & Radio Categories

คุณอัศวิน พานิชวัฒนา

Executive Creative Director

GREYnJ UNITED

คุณไพรัช เอื้อผดุงเลิศ

Creative/Founder

ชูใจ กะ กัลยาณมิตร

คุณกุสุมา รุจกิจยานนท์

Creative Director

BBDO Bangkok

คุณวิเชียร ทองสุขสิริ

Freelance

 

คุณปรกฤษณ์ ตันวัฒนะ

Executive Creative Director

POR KA DEAW

คุณวรุณพร ตรีเทพวิจิตร

Creative Director

SOUR Bangkok

คุณวีรดิษ วิญญรัตน์

Chief Creative Officer

TBWA Group Thailand

คุณตรง ตันติเวชกุล

Chief Creative Officer

Y&R BANGKOK

Craft Film & Craft Radio Categories

คุณทรงยศ สุขมากอนันต์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด

คุณภากร จุ่งรุ่งเรือง

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา

บริษัท กระต่ายตื่นตัว จำกัด

คุณกิตติธัช ตั้งศิริกิจ

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา

บริษัท สองมือโปรดักชั่น จำกัด

คุณประชา เสลาวรรณ

Executive Sound Engineer

Cine Digital Sound Studio

คุณสิทธิศิริ มงคลศิริ

Director

Naked

คุณฤทธิชัย สิริประสิทธิพงศ์

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา

Picnic Films

คุณแซซาร์ บี. เดอกุซมัน

Owner & Senior Music Producer

Skytone Music Production

คุณธีระพล สุเนต์ตา

Director

Suneta House

Direct, Promo, Design Categories

คุณอนุวรรต นิติภานนท์

Deputy Chief Creative Officer

BBDO Bangkok

คุณชุติมา ศรีอรัญญากุล

Creative Director

CJ WORX

คุณสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ

Founder / Film Director

Dream Riders

คุณทสร บุณยเนตร

Creative Director / Head of Digital and Content

J. Walter Thompson Bangkok

คุณเธียรจุฑาณ์ รุกขวิบูลย์

Design Director

The Leo Burnett Group Thailand

คุณต่อศักดิ์ ชื่นประภา

Co-Founder & Chief Creative Officer

Wolf

คุณณัฏฐ์คเณศ เรืองรุจเมธกุล

Creative Director

Y&R BANGKOK

Digital & Mobile Categories

คุณธนสรณ์ เจนการกิจ

Creative Director

CJ WORX

คุณประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

Creative/Founder

ชูใจ กะ กัลยาณมิตร

คุณพิธา อุดมกาญจนนันท์

Creative Director

BBDO Bangkok

คุณณัฐ สาธิตปัตติพันธ์

Creative Director & Co-Founder

Bingo

คุณสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์

Chief Creative Officer

Cheil (Thailand) Ltd.

คุณเขตนภินท์ โสภิญนนท์

Head of Creative / Co-Founder

JONGLUCKDEE

คุณเชษฐชาย ช้างแก้ว

Creative Director

mInteraction

คุณปภพ เชาวนปรีชา

Creative Director

Rabbit Digital Group

Press, Outdoor, Craft Print Categories

คุณอริยวรรต จันทราทิพย์

Executive Creative Director

The Leo Burnett Group Thailand

คุณณัฐวุฒิ สิทธิวรพันธุ์

Creative Director

BBDO Bangkok

คุณนิศา มุจจลินทร์กูล

Executive Creative Director

Dentsu (Thailand)

คุณศุภชัย เติมเตชาติพงศ์

Executive Creative Director

McCann Worldgroup

คุณฐานวัฒน์ สกุลนันทิพัฒน์

Deputy Executive Creative Director

MONDAY

คุณชนัษฐพล เธียรศรี

Executive Creative Director

TBWA\DAN Thailand

คุณวีรชน วีรวรวิทย์

Head of Creative/Co-Founder

Well Done Bangkok

Branded Content & Entertainment Categories

คุณสุบรรณ โค้ว

Chief Creative Officer

Dentsu One (Bangkok)

คุณไกร กิตติกรณ์

Assistant Vice President
of Marketing Communication Department

GMM Grammy

คุณณัฐชนัน เชียภาณุมาศ

Founder/Creative Chairman

MAGIC BEAM

คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา

Founder & Chief Creative Officer

MONDAY

คุณดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา

Co-Founder/Executive Creative Director

SOUR Bangkok

คุณรัฐพล ริ้วสกุล

Executive Creative Director

TBWA\DAN Thailand

คุณภารุจ ดาวราย

Executive Creative Director

The Leo Burnett Group Thailand

คุณสาลินี หาญวารีวงศ์ศิลป์

Idea Writer/Creative Strategist

THE WRITE GUY

B.A.D for Good Category

คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม

Managing Director + Creative + Partner

CJ WORX

คุณสิงห์ โพธิ์สุวรรณ

Innovation & Creative Director

MONDAY

คุณเด่นชัย คีรีรักษ์

Creative Director

Ogilvy & Mather Thailand

คุณโรจนะ ฉั่วสกุล

Founder & Chief Creative Officer

Storyteller Bangkok Co., Ltd.

คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ

Chief Creative Officer

The Leo Burnett Group Thailand | Publicis One Thailand

คุณสันติ สุวรรณวลัยกร

Founder & Executive Creative Director

Youngsanti

KEY DATES
2 October 2017
Launch Call for Entries
31 October 2017
Deadline